Brug af Excel

1Introduktion til Excel
2Datahåndtering
3Grafer
 
3.1Søjlediagram
3.2Histogram
3.3Histogram - dataanalyse
3.4Histogram - manuelt
3.5Boxplot
3.6xy-plot
3.7Kontrolkort
4Beregninger

Kontrolkort

Denne video viser hvordan man fremstiller kontrolkort, eller mere generelt hvordan man kan indsætte "grænselinjer" i form af vandrette eller skrå streger i et xy-punktdiagram.

Bemærk at det kontrolkort der fremstilles i videoen uden videre kan genbruges. Dvs. man kan udskifte kontrolmålingerne, og targetværdi og spredning, hvorefter kontrolkortet automatisk opdateres (bortset fra, at man lige skal justere y-aksen).

Vælg afspilningshastighed:

 

© Thomas Bendsen • 2017 - 2022