Brug af Excel

1Introduktion til Excel
2Datahåndtering
3Grafer
4Beregninger
 
4.1Lineær regression

Lineær regression

Denne video gennemgår forskellige metoder til at lave lineær regression. Følgende metoder gennemgås:

  • Tilføj tendenslinje i et xy-plot
  • Beregning af hældning og skæring vha. formler - spol frem 
  • Beregning af hældning, skæring samt en lang række andre parametre, vha. dataanalyse - spol frem

Der findes (mindst) en sidste metode til avanceret lineær regression, nemlig funktionen "LINREGR". Denne funktion er avanceret på flere måder: Dels er det en såkaldt matrix-funktion, som gør den lidt mere tricky at anvende, dels tillader den flere uafhængige x-parametre, dvs. den kan bruges til såkaldt multipel regression. Funktionen gennemgås pt. ikke her.

Bemærk: Grafen viser blytykkelse på x-aksen og ln(tællehastighed) på y-aksen, som man vil forvente. Men af uransagelige årsager er aksetitlerne byttet rundt.

 Vælg afspilningshastighed:

© Thomas Bendsen • 2017 - 2022 • thbe@via.dk