Brug af Excel

1Introduktion til Excel
2Datahåndtering
3Grafer
 
3.1Søjlediagram
3.2Histogram
3.3Histogram - dataanalyse
3.4Histogram - manuelt
3.5Boxplot
3.6xy-plot
3.7Kontrolkort
4Beregninger

Histogram uden "Dataanalyse"

Denne video gennemgår hvordan man kan fremstille et histogram uden brug af dataanalyse-pakken. Herunder gennemgås bla. mere avanceret brug af funktionen:

  • TÆL.HVIS()

Denne metode giver størst mulig kontrol over histogrammets udseende

Det er en fordel først at se forrige video, hvor det gennemgås hvordan man finder frem til nogle fornuftige intervaller, og hvordan man effektiv genererer interval-etiketter til histogrammet. Der tages udgangspunkt i samme regneark, som på forrige side.

Bemærk: Den kvikke læser vil naturligvis bemærke at histogrammet i denne video ikke fuldstændigt ligner det der fremkommer på den forrige side, vha. dataanalyse. Der er en fejl i den formel der benyttes til at optælle antal målinger i intervallerne. Den korrekte formel skal være:

"=TÆL.HVIS(A$2:A$201;"<="&G8)-TÆL.HVIS(A$2:A$201;"<="&G7)"

som giver antal målinger i intervallet ]10;15] (idet der står 15 i celle G8 og 10 i celle G7)

Formlen som vist i videoen giver istedet antal målinger i intervallet [10;15[, hvilket man også godt kan bruge, men det giver naturligvis et andet resultat.

Det færdige regneark kan hentes her.

Vælg afspilningshastighed:

 

© Thomas Bendsen • 2017 - 2022