Brug af Excel

1Introduktion til Excel
2Datahåndtering
3Grafer
 
3.1Søjlediagram
3.2Histogram
3.3Histogram - dataanalyse
3.4Histogram - manuelt
3.5Boxplot
3.6xy-plot
3.7Kontrolkort
4Beregninger

xy-plot

Denne video viser hvordan man fremstiller et xy-plot, dvs. et plot som viser sammenhængen mellem to kontinuerte variable.

Vælg afspilningshastighed:

 

© Thomas Bendsen • 2017 - 2022